ျမန္မာ Passport ကမၻာ့အဆင့္ ၈၆ မွာ ရွိ

ကမၻာ့လံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးအၾကံေပးကုမၸဏီ အာတန္ကက္ပီတယ္လ္ (Arton Capital) က ကမၻာမွာ ၾသဇာ အရွိဆံုး ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (Passport) စာရင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကို သူ႔ရဲ႕ ကမၻာ့ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္အဆင့္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားရာ ဂ်ာမနီက ကမၻာမွာ နံပါတ္ ၁ ျဖစ္ၿပီး ဆြီဒင္ႏိုင္ငံက အဆင့္ ၂ ေနရာမွာ ရွိပါတယ္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ဆိုင္ထားသူေတြဟာ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားစရာမလိုဘဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဆိုက္ေရာက္ခ်ိန္မွ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တဲ့ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၅၈ ႏိုင္ငံ ရွိပါတယ္။ ဆြီဒင္ကေတာ့ ၁၅၇ ႏိုင္ငံ ရွိပါတယ္။

ဗီဇာမလိုဘဲ သြားလို႔ရတဲ့ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၅၆ ႏိုင္ငံစီရွိတဲ့ ဥေရာပတိုက္က ယူေက၊ ျပင္သစ္၊ စပိန္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ဖင္လန္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔အတူ အေရွ႕အာရွက ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက အဆင့္ ၃ ေနရာ ခ်ိတ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကမွ ဆာဘီးယားကေနခြဲထြက္ၿပီး သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ဥေရာပအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းက ကိုဆိုဗိုႏိုင္ငံနဲ႔အတူ အဆင့္ ၈၆ ေနရာမွာရွိၿပီး ဗီဇာမလိုဘဲ သြားလို႔ ရတဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္းက ၄၁ ႏိုင္ငံရွိတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြထဲက စင္ကာပူနဲ႔ မေလးရွား ႏွစ္ႏိုင္ငံက အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ ဒိန္းမတ္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယန္၊ ေနာ္ေဝ၊ အီတလီ၊ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔အတူ အဆင့္ ၄ ေနရာမွာခ်ိတ္ၿပီး ျမန္မာရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံကေတာ့ အဆင့္ ၅၇ မွာ ရွိပါတယ္။

ဒီ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ဗီဇာေလွ်ာက္စရာမလို သို႔မဟုတ္ ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္းဗီဇာ ကတဆင့္ ျပည္ဝင္ခြင့္ႏိုင္ငံအမ်ားဆံုး ေပးတဲ့စာရင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပထားရာ အေရွ႕အာဖရိကရွိ ကုန္တြင္းပိတ္ႏိုင္ငံ ဘရြန္ဒီက ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၈ ႏိုင္ငံနဲ႔ အမ်ားဆံုးလက္ခံထားၿပီး အဆင့္ ၁ ေနရာမွာ ရွိေနပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ ႏိုင္ငံ ၇ ႏိုင္ငံကို လက္ခံထားၿပီး အဆင့္ ၁၀၀ မွာ ရွိတယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။

ဘီဘီစီျမန္မာပိုင္း