သတင္းအမွားတစ္ပုဒ္လွ်င္ Facebook က ဂ်ာမနီကို ဒဏ္ေငြ ေဒၚလာ ၅၅၂,၀၀၀ ေပးရဖြယ္ရွိ

Facebook သည္ သတင္းမွား ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ tool မ်ားကို ဖန္တီးထားသလို အနာဂတ္တြင္ သတင္းတုမ်ား လူမႈကြန္ရက္၌ ပ်ံ႕ႏွ႔ံေနသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ဦးစားေပး ေျဖရွင္းရန္ဆႏၵရိွေနသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက Facebook အေနျဖင့္ ဂ်ာမနီတြင္ ဒဏ္႐ိုက္ခံရမည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိသည္။

 

ဂ်ာမန္အစိုးရသည္ Facebook ေပၚတြင္ေဖာ္ျပေနသည့္ သတင္းတုတစ္ခုအတြက္ ကုမၸဏီကို ယူ႐ို ၅၀၀,၀၀၀ (ေဒၚလာ ၅၂၂,၀၀၀) ဒဏ္႐ိုက္ႏိုင္မည့္ ဥပေဒသစ္တစ္ခု ျပ႒ာန္းရန္ စဥ္းစားေနေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုဥပေဒသည္ အျခားလူမႈေရးမီဒီယာမ်ားအေပၚလည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ Facebook အေနနဲ႔ ၂၄ နာရီအတြင္း စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတဲ့ post ေတြကို မဖ်က္ရင္ ယူ႐ို ၅၀၀,၀၀၀ အထိ ဒဏ္႐ိုက္မႈေတြ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္” ဟု ဂ်ာမနီမွ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီ၏ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ ေသာမတ္စ္အိုပါမန္က Der Spiegel မဂၢဇင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒေအာက္တြင္ အာဏာပုိင္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားက Facebook ေပၚရွိ သတင္းကုိ အတုအေယာင္ အျဖစ္ flag ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ဟု Heat Street မွေဖာ္ျပခဲ့သည္။ Facebook ႏွင့္ အျခားလူမႈေရးမီဒီယာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတ ြင္ ႐ုံးခန္းမ်ားဖန္တီး၍ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကြန္ရက္ေပၚရွိ သတင္းအမွားမ်ားကို ျဖဳတ္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒကို လာမည့္ႏွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီႏွစ္ရပ္စလုံး၏ ေထာက္ခံမႈ ရရွိထားသည္။ ဂ်ာမနီရွိ ဥပေဒျပဳသူမ်ားသည္ လာမည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ႐ုရွားဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကို ၎ဥပေဒျဖင့္ တားဆီးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ Facebook ကမူ အဆိုပါဥပေဒသစ္ ျပ႒ာန္းရန္ စီစဥ္မႈအေပၚ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ယခုလအေစာပုိင္းတြင္ platform ေပၚရွိ သတင္းအမွားမ်ား တိုက္ခုိက္ရန္ Facebook က ကနဦးေျခလွမ္းတခ်ိဳ႕ကုိ ျပဳလုပ္ထားသည္။

Facebook အေနျဖင့္ သတင္းမွားမ်ားကို ေဝမွ်ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း သတင္းမ်ားေပၚတြင္ “အျငင္းပြားဖြယ္ သတင္း” အျဖစ္သတ္မွတ္၍ flag ျပဳလုပ္ထားမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ flag ျပဳလုပ္ထားေသာ သတင္းမ်ားကုိ ေၾကာ္ျငာႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

# Internet Journal