ဘိုကေလးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရဲ႕ အလွဴဒါန

(၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ၏ အလွဴဒါနအျဖစ္ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ ကုတင္(၁၀၀)ေဆးရံုတြင္ တက္ေရာက္ေဆးကုသမႈခံယူေနၾကေသာ လူနာမ်ားႏွင့္ လူနာရွင္မိသားစုမ်ားအတြက္ ဇန္န၀ါရီလ (၄) ရက္ ေန႔လည္စာ ထမင္းႏွင့္ သီးစံုဟင္း၊ ဘဲဥေၾကာ္ တို႔ကို ေမတၱာဝါဒီေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အာဟာရဒါန(၁) တို႔ကို သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Bogalay usdp