ပါတီႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း ၅၀ ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသားအင္အားစုမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာထားတင္ျပခ်က္ထုတ္ျပန္

ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္း ၅၀ ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသားအင္အားစုမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာထားတင္ျပခ်က္ကို (၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အစိုးရသစ္၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ၌ ႀကီးမားေသာ အကန္႔အသတ္မ်ားကို ေတြ႔ေနရေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္လ်က္ ရွိေန ေၾကာင္း စသည့္ အခ်က္အပါအဝင္ အခ်က္ခုနစ္ခ်က္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘လက္ရွိ ျမန္မာျပည္မွာ တပ္မေတာ္ဟာ အင္အားအႀကီးမားဆံုးျဖစ္တယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ သေဘာထားႀကီးၿပီး လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ေနမႈမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈကို စတင္ဖို႔ပါ။ အဲဒါကို အဓိကထားၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔က တိုက္တြန္းတာပါ’’ ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္ ဆရာႀကီးသခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္ (ရန္ကုန္) ၏ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဦးထြန္းဝင္းၿငိမ္းက ေျပာသည္။

အစိုးရသစ္၏ သက္တမ္းကိုးလတာအတြင္း သိသာထင္ရွားသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ ႀကီးမားေသာ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈ၊ ရာဇဝတ္မႈ မ်ားျပားလာမႈ၊ ျပည္သူမ်ား၏ဘဝ မလံုၿခံဳမႈမ်ား ဆိုးရြားစြာျဖစ္ေပၚေန၍ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳပ္ခ်ယ္ဟန္႔တားခံရမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟုလည္း ပါရွိသည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ ပထမအႀကိမ္အၿပီးတြင္ ျပည္တြင္းစစ္သည္ ပိုမိုျပင္းထန္လာေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈစိတ္ရင္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ေစလိုေၾကာင္းလည္း တိုက္တြန္းထားသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ အခ်ိန္ဆြဲ၊ ၾကန္႔ၾကာေနပါက ႏုိင္ငံတြင္ ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းမႈမ်ား၊ အက်ပ္အတည္းမ်ား၊ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္သည္လည္း ပိုမိုျပင္းထန္ က်ယ္ျပန္႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။

နယ္ေျမစိုးမိုးေရးစစ္ပြဲ၊  ထိုးစစ္မ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ေပးရန္၊ တပ္မေတာ္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကညာ ရန္၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အခ်ိဳ႕ကို အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူဟု သံုးစြဲေနျခင္းကို ရပ္တန္႔ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးဖက္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္အပါအ၀င္ အခ်က္ရွစ္ခ်က္ကိုလည္း အႀကံျပဳထားသည္။

သေဘာထားထုတ္ျပန္ေသာအဖြဲ႔မ်ားမွာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD)၊ လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမုိ ကရက္တစ္ပါတီ (DPNS)၊ ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီ (APP)၊ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ၊ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ၊ ကယန္းျပည္သစ္ ပါတီ၊ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးကြန္ဂရက္ပါတီ (UNC)၊ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္ႏွင့္ အျခားျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္း ေလးဆယ္ေက်ာ္ပါဝင္သည္ဟု သိရသည္။

# 7 Day Daily