ကခ်င္ပါတီ တစ္ခုုဖြဲ႔စည္းႏုုိင္ရန္ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၄ ပါတီ ေပါင္းၿပီ

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ႏုုိင္ငံေရးပါတီ ၄ ခု ပူးေပါင္းၿပီး ပါတီတစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးက်င္းပ၍ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္းက ကခ်င္လူထုု၏ဆႏၵအရ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမုုိကေရစီပါတီ (KSDP)၊ ကခ်င္အမ်ဳိးသားမ်ား ဒီမုုိကေရစီကြန္ရက္ပါတီ(KNCD)ႏွင့္ ကခ်င္ဒီမုုိကရက္တစ္ပါတီ (KDP)တုုိ႔ ေပါင္းစည္း၍ ပါတီတစ္ခုုအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းႏုုိင္ခဲ့ရာမွ ယေန႔တြင္ KNC ပါတီကလည္း ျပန္လည္ပူးေပါင္းလာသျဖင့္ ကခ်င္ ႏုုိင္ငံေရးပါတီ ၄ ပါတီ ေပါင္းစည္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

“က်ေနာ္တိုု႔ တစ္ပါတီျဖစ္ေရး မလုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္ေသးခင္မွာ တပ္ေပါင္းစုပံုစံနဲ႔ KPCC ကုုိ ဖြဲ႔စည္းထားတယ္။ အဲဒီမွာ ပထမ ၃ ပါတီဘဲရွိတယ္။ အခုု KNC လည္း ပါဝင္လာတယ္ေပါ့။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမွာ တပ္ေပါင္းစုပံုစံ သြားမယ္။ အဲဒီထဲက တခ်ဳိ႕ တစ္ပါတီျဖစ္ေရးအတြက္ ဦးတည္သြားႏုုိင္မယ္။ တခ်ဳိ႕ တပ္ေပါင္းစံုဆက္တည္သြား မယ္” ဟုု KSDP ပါတီမွ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ တူးဂ်ာက ေျပာသည္။

“ျပည္သူလူထုုကလည္း ပူးေပါင္းေစခ်င္တယ္။ ေျပာမယ္ဆုုိရင္ ျပည္သူလူထုုသေဘာထားဆႏၵကုုိ လုုိက္ေလ်ာတဲ့ အေနနဲ႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အခ်င္းခ်င္း ျပိဳင္ဆုုိင္အတုုိက္အခံလုုပ္တာ အက်ဳိးမရွိဘူး။ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈက အက်ဳိးရွိတယ္ဆုုိတာ အားလံုုးသေဘာေပါက္ လက္ခံၾကတယ္”ဟုု သူက မဇိၥ်မကုုိ ေျပာသည္။

အဆုုိပါ ကခ်င္ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပူးေပါင္း၍ ညိႇႏႈိင္းကာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ တူးဂ်ာက ေျပာသည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း ယွဥ္ျပိဳင္သြားဖုုိ႔ရွိတယ္။ မဲဆႏၵနယ္ခြဲၿပီးေတာ့မွ အခ်င္းခ်င္းျပိဳင္တာမ်ဳိး မလုုပ္ေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔က အတုုိက္အခံပါတီ ပံုုစံမဟုုတ္ေတာ့ဘဲနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ ကုုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြလည္း ညႇိႏႈိင္း ၿပီးေတာ့ ေရြးခ်ယ္ၾကဖုုိ႔ေပါ့။ အဲဒီပံုုစံမ်ဳိးသြားဖိုု႔အတြက္ အခုုကစၿပီး KPCC ဖြဲ႔စည္းၿပီးေတာ့ လုုပ္ေဆာင္ေနတယ္” ဟုု သူက ေျပာသည္။

ကခ်င္ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းညွိႏႈိင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ တစ္ပါတီမွ ၅ ဦးစီ ၁၅ ဦး ကခ်င္ႏုုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား ညွိႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ (KPCC)ကုုိ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

ကခ်င္ပါတီမ်ား ပူးေပါင္းရန္အတြက္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးက်င္းပခဲ့ရာ KNC ပါတီမွ ဒုုဥကၠဌ ေဒါက္တာေအာင္တူး အပါအဝင္ ေခါင္းေဆာင္ ၅ ဦး တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြး၍ ေပါင္းစည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုု ေဒါက္တာ တူးဂ်ာက ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္သူလူထုုအတြက္ ကခ်င္ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္အတြက္ ပူးေပါင္းရျခင္း ဟုု KNC ပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးလန္းေယာ္က ေျပာသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ စီအီးစီ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္အရ KNCကလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္တာပါ။ ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြက ကခ်င္ ျပည္သူေတြရဲ႕ လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္မဲ့အရာမ်ဳိး ဥပမာ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္ထုုတ္တဲ့ဟာမ်ဳိးတိုု႔၊ တစ္ျခားက႑ ေတြမွာ အတူ ပူးေပါင္းလုုပ္ေဆာင္ဖိုု႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟုု သူက မဇိၥ်မကုု ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကခ်င္တုုိင္းရင္းသား ႏုုိင္ငံေရးပါတီ ၅ ခုုရွိရာမွ ၄ ပါတီ ေပါင္းစည္းႏုုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး လီဆူ အမ်ဳိးသား ဖြ႔ံၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးပါတီ (ဒူးေလးပါတီ-LNDP) ပူးေပါင္းလာႏုိင္ေရးကုုိလည္း ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ # Mizzima