ပါတီေရွ႕ဆက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္း

 

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဂြၿမိဳ႕နယ္ က်ိႏၲလီၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမအတြင္း၌ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ (၂) ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂နာရီက ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ က်ိႏၲလီၿမိဳ႕ နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ရပ္/ေက်းေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။

ေတြ႔ဆံုၾကရာ၌ ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းေဝ က ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအေနျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည့္ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလ င္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚခိုင္ဇင္ဦး (ဂြၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ခံ)မွ က်ိႏၲလီၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ႐ံုးတြင္ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ယ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားၾက ရန္လိုအပ္လ်က္ရွိရာ မီဒီယာသင္တန္း၊ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း၊ ပန္းအလွ ျပင္သင္တန္း၊ ဆပ္ျပာအရည္ျပဳလုပ္နည္း သင္တန္းေတြအျပင္ေဒသ ႏွင့္ကိုက္ညီမည့္ သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားရန္ စီစဥ္ထားရွိေၾကာင္း၊ယင္းသင္တန္းမ်ားကို ပါတီဝင္လူငယ္မ်ားသာမက အျပင္မွ စိတ္ပါဝ င္စားသူလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း လာေရာက္တက္ ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏အနီး အနားပတ္ဝန္းက်င္မွ လူငယ္မ်ားအားလည္း အသိေပးထားၾကရန္ ရွင္းလင္းေျပာၾကား ခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ သံတြဲခ႐ိုင္ပါတီ တာဝန္ခံ၊ က်ိႏၲလီၿမိဳ႕နယ္ပါတီ တာဝန္ခံ ဦးဘသန္းက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ၏ လုပ္ေဆာင္ထားရွိမႈက႑ရပ္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပေဆြးေႏြးကာ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ မိမိတို႔၏တာဝန္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ေတြ႕ၾကံဳေန ရေသာ အခက္အခဲမ်ားအား ရွင္းလင္း တင္ျပေမးျမန္းခဲ့ၾကရာ ဦးသန္း ေဝႏွင့္ေဒၚခိုင္ဇင္ဦးတို႔က ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရး မွဴး ဦးသန္းေဝ၊ျပည္နယ္ေကာ္မတီ ဝင္ ေဒၚခိုင္ဇင္ဦးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်း ပါတီေခါင္းဆာင္မ်ား စုစုေပါင္း ၃ဝခန္႔ တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေနခ်ဳိေသြး