ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ဦးေဌးဦးအား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးကင္းေထာက္အဖြဲ႔လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦးအား စတုတၴအႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစခန္းခ်ပြဲအစီအစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိ ေနေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအမ်ဳိးသမီးကင္းေထာက္အဖြဲ႕မွMs.Kuniko Tatamitani ႏွင့္Ms.Mi-chiko Hanaoka တုိ႔ေခါင္းေဆာင္သည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ ၁ဝ ၿမိဳ႕မွ အမ်ဳိးသမီးကင္းေထာက္ အဖြဲ႕ဝင္ ၄၁ ဦးပါဝင္သည့္ ဂ်ပန္အမ်ဳိးသမီးကင္းေထာက္အဖြဲ႕သည္ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္႐ံုး ဧည့္ခန္းမသုိ႔ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုသည္။
ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဗဟုိ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ဦးေဌးဦးႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏုိင္ဝင္း၊ အၾကံ ေပးဦးဝင္းျမင့္၊ ဦးေအာင္ႏုိင္ထြန္းႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ ၾကသည္။
ေရွးဦးစြာ ဗဟုိနာယက ဗဟုိ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦး က အဖြင့္ႏႈတ္ဆက္စကားေျပာ ၾကားၿပီး အမ်ဳိးသမီးကင္းေထာက္ အဖြဲ႕မွေခါင္းေဆာင္ Ms.Kuniko Tatamitani က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသမီးကင္းေထာက္အဖြဲ႕အေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပ ခဲ့သည္။ စတုတၴအႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာစခန္းခ်ပြဲ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ အမ်ဳိးသမီးကင္းေထာက္အဖြဲ႕ဝင္ Ms.Towa Kawamura ႏွင့္ Ms. Hinata Hosomi တုိ႔က ျပန္လည္ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသမီး ကင္းေထာက္ အဖြဲ႕ဒုတိယကင္းေထာက္ခ်ဳပ္ေဒၚခင္ေစာဥမၼာက ျမန္မာႏုိင္ငံကင္း ေထာက္အဖြဲ႕ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ထုိ႔ေနာက္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အျပန္အလွန္ေပးအပ္ ၿပီး အမွတ္တရဓာတ္ပံု႐ုိက္ကူးၾကေၾကာင္း သိရသည္။