ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးႏွင့္အဖြဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ

 

ျျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ CPCပါတီ (Communist Party of China)၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဒီဇင္ဘာ (၂၇) ရက္မွ (၃၁) ရက္အထိ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားရာမွ ဒီဇင္ဘာ (၃၁) ရက္ညေနပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္ သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္၌ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ CPC ပါတီမွH.E. Mr. Song Tao ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျပီး ပါတီႏွစ္ရပ္အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းခဲ့ကာ ဒီဇင္ဘာ ၃ဝ ရက္ နံနက္ပိုင္း၌ Party School of CPC Beiging Committee ၏ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပါတီေကဒါ ေရြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ က်စ္လ်စ္ခိုင္မာစြာ ဖြဲ႔စည္းေရးဆိုင္ရာကိစၥ ရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ပါတီစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဌာနDiscipline Inspection of the CPC မွ ဠငခန Vice Minister of the National Buerau of Corruption Prevention မ ွH.E. Mr. Liu Jianchao ႏွင့္ေတြ႔ဆံုျပီး ပါတီစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုခရီးစဥ္တြင္ ဥကၠ႒ ႏွင့္အတူ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ေအာင္ခ်စ္၊ ကခ်င္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးရားဝမ္ဂ်ဴး၊ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ႏွင့္ ေဒါက္တာ ဝင္းေအာင္ေက်ာ္တို႔လိုက္ပါခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါအဖြဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရာသုိ႔ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌးႏွင့္ ဦးသန္းထြန္း၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးစိုးႏိုင္၊ ဦးလွသိန္းေဆြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ံုး မွDirector Counsellor ေဒၚႏြဲ႔ကလ်ာႏွင့္ ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ၾကိဳဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Union daily