ေရတာရွည္ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ အမ်ဳိးသမီး၊ လူငယ္ေရးရာေတြ႔ဆံုပြဲက်င္းပ

 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး(အေရွ႕ပိုင္း)၊ ေတာင္ငူခရိုင္ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာႏွင့္ လူငယ္ေရးရာေတြ႔ဆံုပြဲကို ဒီဇင္ဘာ (၃၀) ရက္ နံနက္ပိုင္းက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပဲခူးတိုင္းလူငယ္ေရးရာ တာဝန္ခံ၊ ေတာင္ငူခရိုင္ အတြင္းေရးမွဴး၊ ေတာင္ငူခရိုင္အမ်ိဳးသမီးနွင့္ လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ၊ လူငယ္ေရးရာ တာဝန္ခံ တို႔က ဖြဲ႔စည္းေရး၊ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေရးတို႔အတြက္ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Usdp Yedashe