ေကာ့မွဴးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ (၆၉)ႀကိမ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ လူငယ္လႈပ္ရွားမႈ အားကစားပြဲျပဳလုပ္မည္

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွဦးေဆာင္၍ (၆၉)ႀကိမ္ေျမာက္ လြပ္လပ္ေရးေန႔အား ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲကို ယခုလ ၃၁ရက္တြင္ ေကာ့မွဴးျပည္ခိုင္ၿဖိဳး႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲအား ပထမဆုကို က်ပ္တစ္သိန္း၊ ဒုတိယဆုကို က်ပ္ရွစ္ေသာင္း၊ တတိယဆုကို က်ပ္ေျခာက္ေသာင္းႏွင့္အျခား ႏွစ္သိမ့္ဆုမ်ား၊တစ္ဦးခ်င္း (႐ိုက္/ ေထာင္/ဆယ္) ဆုမ်ားကို က်ပ္ႏွစ္ ေသာင္းစီ ဆုခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာမ်ားမွ အသင္း ၁၆ သင္း စာရင္းအတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ လူငယ္က႑ျ မႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစား သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမတ္ဟိန္းေက်ာ္(ေကာ့မွဴး)