အာဆီယံေဒသအတြင္း ဘဏ္မ်ားအျပန္အလွန္ဖြင့္ႏိုင္ေရး ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္တို႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ေဆြးေႏြးေန

အာဆီယံေဒသအတြင္း ဘဏ္မ်ား အျပန္အလွန္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ထုိင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ သတင္းရရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားၾကား သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ၏ စံအရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကိုက္ညီပါက မည္သည့္ဘဏ္မဆို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚေမမာလာ ေမာင္ႀကီးက ေျပာသည္။

‘‘ဒီႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ေလာေလာဆယ္စၿပီး ေဆြးေႏြးေနဆဲ ရွိပါတယ္။ ဟိုဘက္ဒီဘက္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ေဆြးေႏြး ေနတာပါ။ ေဆြးေႏြးမႈကလည္း အစပဲရွိပါေသးတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားၾကား ဘဏ္လုပ္ငန္းေပါင္းစည္းမႈကိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ အာဆီယံဘဏ္မ်ားကို အာဆီယံ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။

အာဆီယံဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ၎တို႔မွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အဆင့္ႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံစံုအဆင့္တို႔ ျဖစ္သည္။

အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕ဘဏ္မ်ားသည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေကာင္းမြန္ေန၍ ျမန္မာဘဏ္မ်ား မယွဥ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ ယခုစနစ္အတြက္ အခ်ိန္ယူရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဏ္မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ခြဲ ၁၃ ခု၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ကိုယ္စားလွယ္႐ုံး ခြဲ ၄၅ ခု ဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ့ၿပီး အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ထိုင္း၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔မွ စုစုေပါင္းဘဏ္ခြဲငါးခု ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

လက္ရွိဖြင့္ လွစ္ခြင့္ေပးထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္႐ုံးခြဲမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္ ၏မ်ား ကိုသာ ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈေပးထားသည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားအနက္ ကေမၻာဇဘဏ္က စင္ကာပူ၊ မေလးရွားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးအျဖစ္  ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ဘဏ္လုပ္ငန္းေပါင္းစည္းေရးမူေဘာင္ကို ၂၀၁၄ တြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ဗဟိုဘဏ္ ဥကၠ႒မ်ားက သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

# 7 Day Daily