လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးႏုိင္မည့္ မဲဆႏၵရွင္ဦးေရ ႏွစ္သန္းေက်ာ္ရွိ

လာမည့္ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးႏုိင မည့္ မဲဆႏၵရွင္ဦးေရ ၂ ဒသမ ၂ သန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ထြန္းက ေျပာသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲေပးရမည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏စာရင္းကို လာမည့္ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္တြင္ ေၾကညာ မည္ျဖစ္ကာ မဲစာရင္းေၾကညာရန္လုပ္ငန္းမ်ား ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ၿပီးစီးေနၿပီဟု ဦးတင္ထြန္းက ဆိုသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ ၂၂ ၿမိဳ႕ရွိ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ရန္ မဲစာရင္း ေကာက္ယူျခင္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္မွ ၃၀ ရက္အထိ ရက္ေပါင္းသံုးဆယ္ၾကာ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ မ်ားတြင္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ေကာက္ယူခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဆႏၵမဲေပးရမည့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူ မ်ား၏ မဲစာရင္းကို ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ႏွစ္လအလို ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ကစ၍ ၁၄ ရက္ၾကာ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ႐ံုးမ်ားတြင္ ေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။

မဲစာရင္းကပ္ထားရာတြင္လည္း ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကဲ့သို႔ အကၡရာစဥ္အလိုက္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပ သည့္နည္းကို အသံုးျပဳမည္မဟုတ္ဘဲ မဲစာရင္းကို လြယ္ကူစြာၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ မိသားစုအလိုက္ ေဖာ္ျပေပးထား မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံမွ သိရ သည္။

၂၀၁၇ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာရွိကာ လစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားရွိသည့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ရွစ္ခုတို႔မွ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၂ ၿမိဳ႕နယ္တို႔၌က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး လစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ကိုးေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ သံုးေနရာ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ခုနစ္ေနရာျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားရွိသည့္ မံုရြာ၊ ေခ်ာင္းဆံု၊ အမ္း၊ လိႈင္သာယာ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း)၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊ ေကာ့မွဴး၊ ေက်းသီး၊ မိုင္း႐ွဴး၊ ထန္တလန္၊ ေက်ာက္တံခါး၊ ေညာင္ေလးပင္၊ ကမာရြတ္၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္၊ ဆိပ္ကမ္း၊ လသာ၊ လိႈင္၊ လမ္းမေတာ္၊ အလံု၊ ဖ႐ူဆို၊ က်ိဳင္းတံုႏွင့္ ေညာင္ေရႊ ၿမိဳ႔နယ္ တို႔တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

# 7 Day Daily