ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းစည္းေ၀း

 

ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲအား ယေန႔ (၂၃-၁၂-၂၀၁၆)ရက္ေန႔ နံနက္ (၉)နာရီမွ (၁၁)နာရီအထိ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းျမင့္l ခ႐ိုင္ ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚျဖဴျဖဴေက်ာ္l ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ေဒၚဝင္းဝင္းသီႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား စုံလင္စြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစီအစဥ္အရ ပထမဦးစြာ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမေကာ္မတီဝင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ခံ ဦးဝင္းျမင့္မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ တာဝန္ခံ ေဒၚျဖဴျဖဴေက်ာ္မွ ပါတီ၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ေဒၚဝင္းဝင္းသီမွ ပါတီစည္း႐ံုးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လတ္တေလာက်င္းပရန္ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပါတီဥကၠ႒ဒိုင္း လူငယ္ေဘာ္လုံးၿပိဳင္ပြဲကုိ အားကစား စိတ္ဓာတ္အျပည့္အဝျဖင့္ အႏိုင္ရရွိေအာင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားေစလိုေၾကာင္း လမ္းညႊန္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွလည္း သက္ဆိုင္ရာက႑အလုိက္ အသီးသီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ပသဆတာဝန္ခံ