ကမၻာ့သေဘာထားအႀကီးဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ (၃) ႏွစ္ဆက္တုိက္ ရပ္တည္

World Giving Index ရဲ႕စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ကမာၻ႔သေဘာထားအႀကီးဆံုး ႏုိင္ငံအျဖစ္ (၃)ႏွစ္ဆက္တုိက္ ရပ္တည္ေနခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ တစိမ္းေတြအေပၚ အကူအညီေပးမႈ၊ အလွဴအတန္း ရက္ ေရာမႈနဲ႔ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ တက္ၾကြစြာပါ၀င္မႈေတြကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူ ေလ့လာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံဟာ ရမွတ္အားလံုးရဲ႕ (၇၀%) အထိ ရယူႏုိင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္ မွာ ေကာက္ယူခဲ့တဲ့စစ္တမ္းအရ အေမရိကန္နဲ႔အတူ ထိပ္ဆံုးမွာ ပူးတြဲရပ္တည္ ႏုိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ကမၻာ့သေဘာထားအႀကီးဆံုးႏုိင္ငံေနရာမွာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့လာမႈစစ္တမ္းအဖြဲ႔က ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရရဲ႕ ရာခုိင္ႏႈန္းအမ်ားစုဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ အခုလုိ ရပ္တည္ႏုိင္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သံုးသပ္ထားပါတယ္။

ကမၻာ့သေဘာထားအႀကီးဆံုးႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ ဒုတိယေနရာမွာေတာ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ရမွတ္ (၆၁%)နဲ႔ ရပ္တည္ ေနၿပီး ထိပ္ဆံုး (၁၀)ႏုိင္ငံစာရင္းမွာ ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္၊ သီရိလကၤာ၊ ကေနဒါ၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ၿဗိတိန္၊ အုိက္စလန္နဲ႔ ယူေအအီးႏုိင္ငံတုိ႔ အစဥ္လုိက္ ရပ္တည္ေနတယ္လုိ႔ The Blaze သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။

5 Plus News