လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမွစ၍ ႀကိဳတင္မဲေပးရာတြင္ ေလ့လာသူမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ေပးမည္

လာမည့္ဧၿပီတြင္က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြကစတင္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ ႀကိဳတင္မဲေပးရာ၌ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ေရြးေကာက္ပဲြေလ့လာသူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္မွ သတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ႀကိဳတင္မဲကိစၥေၾကာင့္ ေ၀ဖန္ခံရမႈမ်ားရွိခဲ့သကဲ့သို႔ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို ျပသလို၍ ႀကိဳတင္မဲေပးရာ၌ ေရြးေကာက္ပဲြ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအား ေလ့လာခြင့္ျပဳရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ထြန္းက ေျပာသည္။

‘‘အခုလာမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြကေနစၿပီး ေနာင္လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြေတြမွာ ႀကိဳတင္မဲေပးရာမွာပါ Observer ေတြကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဦးတင္ ထြန္းက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒမ်ားအရ ျပည္ပေရာက္မဲ ဆႏၵရွင္မ်ား၊ မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပေရာက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြေန႔တြင္ မဲ႐ံုသို႔ မလာေရာက္ႏုိင္သည့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမရွိ မဲဆႏၵရွင္မ်ားဟူ၍ ႀကိဳတင္မဲ သံုးမ်ိဳးရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအျပင္ ေရြးေကာက္ပဲြေန႔တြင္ မဲဆႏၵနယ္ ျပင္ပေရာက္ရွိေနမည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ အတူေနအိမ္ေထာင္စု၀င္မ်ား၊ မဲဆႏၵနယ္ ျပင္ပေရာက္ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၊ သင္တန္း သားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အခ်ဳပ္ခံေနရသူမ်ား၊ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ေနရေသာ အတြင္းလူနာမ်ား စသည္ တို႔သည္ ေရြးေကာက္ပဲြေန႔မတိုင္မီ ႀကိဳတင္မဲေပးခြင့္ရမည္ျဖစ္သည္။

ႀကိဳတင္မဲေပးရာတြင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ေရြးေကာက္ပဲြ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူ၊ ေက်ာင္းတာ၀န္ခံ၊ ေဆး႐ံုတာ၀န္ခံ စသည္တို႔ႏွင့္ ညိႇ ႏိႈင္းကာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ ျပဳမည္ဟု ဦးတင္ထြန္းက ေျပာ ၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္သည္ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ ရွစ္ခုမွ လစ္လပ္မဲ ဆႏၵနယ္ေျမ ၁၉ ေနရာအတြက္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြကို ၂၀၁၇ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ လိုသည့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ အဖဲြ႔မ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ေမလ ၁၅ ရက္အထိ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ထံ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပဲြ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႔ေလးဖဲြ႔က ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္ လ်ာထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္မွသိရသည္။

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ျပည္တြင္းေရြးေကာက္ပဲြ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံ တကာ ေရြးေကာက္ပဲြေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ # 7 Day Daily


Leave a Reply