ဘုိကေလးၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႔ အမာခံပါတီ၀င္မ်ားအား ေတြ႔ဆံုမွာၾကား

 

ဘိုကေလးျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးျမသိန္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလွေဌး၊ နယ္ေျမ(၃)တာဝန္ခံ အမ်ိဳးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚတိုးတိုးလႈိင္၊ အလုပ္သမားေရးရာ တာဝန္ခံ ဦးခင္ဝင္း၊ မီဒီယာက႑တာဝန္ခံ ေဒၚေမသန္းဦး တို႔သည္ ဒီဇင္ဘာ (၂၀) ရက္ ေန႔က ျမင္းကကုန္းေက်းရြာပါတီအမာခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲ၌ ပါတီဥကၠဌမွ မိမိတိုပါတီအေနျဖင့္ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စတင္ေဖာ္ေဆာင္ေပး ခဲ့ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ျပည္သူမ်ား လံုျခံဳေရးကို မိမိပါတီအမာခံမ်ားအေနျဖင့္ အထူးအေလးထား မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္ႏွင့္ မိမိပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ မည္သူ႔ကုိမွ် မျပစ္မေျပာပဲ ျပည္သူအတြက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ကိုသာ တစိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္လိုေၾကာင္း ေဆြးေႏၤြး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Bogalay usdp


Leave a Reply