ေရႊျခေသၤ့ လူငယ္ လူမွဳကူညီေရးႏွင့္ ေသြးလွဴရွင္အဖြဲ႕ (၄) ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားျပဳလုပ္

 

20.12.2016 ရက္ေန႕ တမႈးခရိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေရႊျခေသၤ့ခန္းမ၌ ေရႊျခေသၤ့လူငယ္လူမွဳ ကူညီေရးႏွင့္ ေသြးလွဴရွင္အဖြဲ႕ (၄) ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားအား (၀၉:၀၀) နာရီအခ်ိန္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ခရိုင္ပါတီ ဥကၠဌႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ခရိုင္အရန္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ အရန္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ေရႊျခေသၤ့ လူမွဳကူညီေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ား ၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ စည္းရံုးေရးမွဴးမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား (၁၅၀) ခန္႕တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ခရိုင္ပါတီဥကၠဌမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊ ေရႊျခေသၤ့ လူငယ္ လူမွဳကူညီေရးႏွင့္ ေသြးလွဴရွင္အဖြဲ႕ဥကၠဌ ဦး၀င္းေဌးမွ ေရႊျခေသၤ့၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳ အစီရင္ခံစာဖက္ၾကားျခင္း၊ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားမွ အလွဴရွင္ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ား၊ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ အလွဴရွင္မ်ားမွ ေသြးလွဴရွင္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ားႏွင့္ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊ ေရႊျခေသၤ့ေကာ္မတီမ်ားမွ ႏွစ္အလိုက္အမ်ားဆံုး ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၊ ေန႕အလိုက္တာ၀န္ခ်ထားရာတြင္ အေကာင္းဆံုး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မွဳ အဖြဲ႕အား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာႏွင့္ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊ ဘက္စံုကူညီေပးႏိုင္မႈ အထူးအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာႏွင့္ အမွတ္တရာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ျခင္းတို႕ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ပထမပိုင္း အခမ္းအနားကို ေခတၱရပ္နားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ဆက္လက္၍ (၁၀:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ဒုတိယပိုင္း အခမ္းအနားကို ဆက္လက္က်င္းပရာ ေရႊျခေသၤ့ လူငယ္ လူမွဳကူညီေရးႏွင့္ ေသြးလွဴရွင္အဖြဲ႕ေန႕ နာယက အဖြဲ႕ႏွင့္ အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီအသစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကို (၁၁:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

Chat Conversation End


Leave a Reply