တႏိုင္းျမိဳ႔နယ္လစဥ္ပုံမွန္လုပ္ငန္းညိွႏိႈင္းအစည္းေဝး

 

တႏိုင္းျမိဳ႔နယ္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ၏လစဥ္ပုံမွန္အစည္းေဝးကို
ယေန႔ေန႔လည္(၁၁း၃၀)နာရီတြင္စတင္က်င္းပရာအစည္းေဝး
သို႔ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္(ခ်ိန္ပိုင္း)ဦးkဆမ္ေအါန္၊ ခရိုင္
ေကာ္မတီဝင္ဦးဆိုင္းလ(ခ်ိန္ပိုင္း) ျမိဳ႕နယ္ဥကၠဌဦးျမင့္ကိုႏွင့္ျမိဳ႕
နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္ေက်းစည္းမူးမ်ားစုစုေပါင္း(၄၀ဦး)
တက္ေရာက္ႀကျပီးညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးအါးေန႔လည္(၂)နာရီ
တြင္ျပီးဆုံးေၾကာင္း သိရသည္။

Myint Ko‎


Leave a Reply