ျပည္နယ္ပါတီပါတီဥကၠ႒ ပါတီေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား လမ္းညႊန္မွာၾကား

 

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာ စန္းေရႊႏွင့္ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းေဝ(ဗဟိုေကာ္မတီဝင္)တို႔သည္ ဒီဇင္ဘာ (၁၄) ရက္ နံနက္ပိုင္းက အမ္းၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠ႒မ်ား၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးမွ အမ္းၿမိဳ႕နယ္အေနျဖင့္ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာ့ေမြ႔ေစရန္ လုပ္ကိုင္ ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ ျပည္နယ္ပါတီ၏ လမ္းညႊႊန္ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ မိမိတို႔၏ ပကတိ ေျမျပင္အေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကရာ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအား ျပည္နယ္ပါတီမွ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္း၍ လိုအပ္သည္မ်ားအား မွာၾကားခဲ့သည္။

Nay Cho Thway


Leave a Reply