သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ ေကာ္မတီ ၀င္မ်ား လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းစည္းေ၀း

 

ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခရိုင္၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီအဖြဲ႔ႏွင့္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ ေကာ္မတီဝင္ မ်ား၏ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုး ရတနာခန္းမ၌ ဒီဇင္ဘာ (၁၄) ရက္ နံနက္ (၁၀) နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးသုိ႔ သန္လ်င္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္မင္း၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ (၄၅)ခုမွ စည္းရုံးေရးမွဴးမ်ား၊ ဒုတိယစည္းရုံးေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

USDP သန္လ်င္


Leave a Reply