ပိုလန္ႏိုင္ငံတြင္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပ

ပိုလန္ႏိုင္ငံသား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ လက္ယာယိမ္းအစိုးရေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီကို ထိခုိက္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု စြပ္စြဲၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္ညမထြက္ရဥပေဒကို ရုတ္သိမ္းျခင္း ၃၅ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အဂၤါေန႔တြင္ လမ္းမေပၚထြက္ ဆႏၵျပခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ဝါေဆာၿမိဳ႔တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပိုလန္ ယူႏိုက္တက္ အလုပ္သမားပါတီ ယခင္ဌာနခ်ဳပ္ေဟာင္း ေရွ႕တြင္ စုေဝးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ လက္ရွိအာဏာရ တရားဥပေဒ ပါတီအေဆာက္အအံုေရွ႕သို႔ ခ်ီတက္ခဲ႔ၾကသည္။

KOD ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္ မာတီယု ကီေခ်ာစကီက “လြန္ခဲ့တဲ့ ၃၅ ႏွစ္တုန္းကလိုပဲ ဒီေန႔မွာ အစိုးရ ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို တိုက္ခိုက္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕လြတ္လပ္မႈေတြကို လုယူေနဆဲပါ၊ ဒီေန႔မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုးအတူတကြ ရပ္တည္ၾကရပါမယ္၊ အရင္တုန္းက လုပ္ခဲ႔သလိုပဲ စည္းလံုးညီညြတ္မႈနဲ႔ ႀကံ့ခိုင္မႈ ရွိတာကို ျပသရပါမယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဝိုစီအက္ဂ်ဴရက္စကီ အေနျဖင္႔ ညမထြက္ရ ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူမ်ားအား ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ေသေက်ခဲ႔ၾကသူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးခဲ႔ၾကသည္။ ပိုလန္သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အဆိုအရ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို အဂၤါေန႔တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္တြင္ က်င္းပခဲ႔သည္ဟုသိရသည္။

Ref:AFP


Leave a Reply