အျငင္းပြား ကြ်န္းအေရးေဆြးေႏြးရန္ ရုရွားသမၼတဗလာဒီမာပူတင္ ဂ်ပန္သို႔သြားမည္

ရုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္သည္ ဒုတိယကမာၻစစ္ကို အဆံုးသတ္ေၾကာင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထားသည့္ႏိုင္ငံမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားေနေသာ ကြ်န္းမ်ားအေရးကိစၥႏွင္႔ ပတ္သက္ ၍ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရာတြင္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အာေဘးသည္ ဆိုဗီယက္တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္ကတည္းက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ က ျပန္လည္ေတာင္းဆိုေနခဲ႔ေသာ ကူရီကြ်န္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုအေပၚ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ နာဂိုတာၿမိဳ႕တြင္ သမၼတပူတင္ကို လက္ခံေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ရုရွားႏုိင္ငံ၏ ကူရီေတာင္ပိုင္းႏွင္႔ ဂ်ပန္ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ ကြ်န္း ၄ ခုႏွင္႔ပတ္သက္၍ ကြဲျပားျခားနား မႈမ်ားကို ေခ်ဖ်က္ႏိုင္ရန္ ေခါင္းေဆာင္းႏွစ္ဦးၾကား ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို လေပါင္းမ်ားစြာၾကာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေသာ္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ မေရရာေသးသည္႔ အေနအထားတြင္ရွိသည္။

ယူကရိန္းအေရးႏွင္႔ပတ္သက္၍ အေမရိကန္မဟာမိတ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ရုရွားအစိုးရက စီးပြားေရးႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္သာ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား အဓိကထား ေျဖရွင္းခဲ႔ၾကသည္။ တုိက်ဳိတြင္ က်င္းပမည့္ ဖုိရမ္အပါအဝင္ သမၼတပူတင္၏ ႏွစ္ရက္ၾကာခရီးစဥ္သည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ပင္လယ္နက္ေဒသရွိ ဆိုရွီၿမိဳ႔ႏွင္႔ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဗလာဒီဗုိစေကာ႔ၿမိဳ႔တြင္ က်င္းပခဲ႔သည့္ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အာေဘး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
Ref:AFP


Leave a Reply