မာန္ေအာင္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္ရြာမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္

 

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံ႔ြၿဖိဳးေရးပါတီ ခရိုင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးေက်ာ္လွဦး၊ မာန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္ႀကည္ ဦးေဆာင္၍ ကန္းစြန္းေက်းရြာအုပ္စု ကန္းစြန္းေက်းရြာတြင္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔၀င္ ေဒၚခင္ခ်ိဳလင္း၊ ရပ္ေက်း အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚခင္သီတာထြန္းႏွင့္ အဖဲြ႔၀င္ မ်ား ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား လိုက္ပါ၍ ကန္းစြန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ လွဴဖြယ္ဝတၳဳ အစုစုအား လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ အမက ကန္းစြန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ေက်ာင္းသုံးဗလာစာအုပ္ႏွင့္ ေသာက္ေရသန္႔ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ဆရာဆရာမမ်ားမွ မိမိတို႔ေက်ာင္းမွာ ေဟာင္းႏြမ္းေနၿပီျဖစ္၍ လိုအပ္သည္မ်ားအား ပါတီ အေနျဖင့္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈအေပၚ အထက္ပါတီ အဆင့္ဆင့္သို႔ တင္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖဲြ႔တို႔သည္ ရပ္/ေက်းဥကၠ႒ ဦးေမာင္တင္၀င္း ေနအိမ္တြင္ ပါတီ၀င္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံၿပီး ပါတီ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရပ္ရြာအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကိ္ု ပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

#ခိုင္ၿဖိဳး(မာန္ေအာင္)


Leave a Reply