တိုင္းပါတီဒုဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႔ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုးမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိးေရးပါတီ ဒု- ဥကၠ႒ ဦေအာင္ခ်ိဳဦး ၊ တိုင္းအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လင္း၊ တိုင္းစည္းရံုးေရးရာတာဝန္ခံ ဦးစန္းေအာင္ႏိုင္၊ ခရိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္တို႔သည္ ဒီဇင္ဘာ (၁၃) ရက္ေန႔က ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း) သာယာဝတီ ၊ လက္ပံတန္း ၊ မင္းလွ၊ မိုးညိဳ၊ အုတ္ဖိုၿမိဳ႔နယ္ ပါတီရံုးမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျပီး ပါတီဝင္အင္အားစီစစ္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား၊ ပါတီလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားကို ျမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒၊ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား စည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။


Leave a Reply