ေမာင္းသူမဲ့ကား အစီအစဥ္မ်ားကို Apple အတည္ျပဳေျပာၾကား

Apple သည္ ေမာင္းသူမဲ့ကားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္က အလိုအေလ်ာက္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည့္ ကားေစ်းကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ စိတ္ဝင္စားေန ေၾကာင္း သတင္းထြက္ေပၚခဲ့သည့္ Apple ကုမၸဏီသည္ ၎၏လွ်ိဳ႕ဝွက္အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ အေဝးေျပးယာဥ္ေၾကာေဘးကင္းေရး စီမံကြပ္ကဲမႈဌာန (NHTSA) ထံ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုတြင္ အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကုမၸဏီအေနနဲ႔ machine learning နဲ႔ automation ေတြကို ေလ့လာဖို႔အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ထား ပါတယ္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအပါအဝင္ နယ္ပယ္အမ်ားအျပားက automated system ေတြရဲ႕ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အလားအလာအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားမိပါတယ္” ဟု Apple ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးျဖစ္သူ စတိဗ္ကန္နာက NHTSA အႀကီးအကဲထံ ေပးပို႔ခဲ့ေသာစာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ စာတြင္ ပေရာက္ဂ်က္၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွဘဲ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကားတိုက္မႈ သန္းေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္မည့္ အသက္ကယ္နည္းပညာ တစ္ခုကိုသာ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အျပည့္အဝ အလိုအေလ်ာက္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည့္ ကားမ်ားကို ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ယူေကတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ဖြယ္ မရိွေသးေသာ္လည္း စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္မႈမ်ားကို ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္အစိုးရကမူ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ေစ်းကြက္တန္ဖိုး ေပါင္ ၉၀၀ ဘီလ်ံအထိ ရိွလာႏိုင္မည့္ အလ်င္အျမန္ တိုးတက္ေနသည့္ေစ်းကြက္တြင္ ထိပ္ဆံုးမွဦးေဆာင္ႏိုင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္လ်က္ရိွေၾကာင္း KPMG ၏ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Ref: TheGuardian


Leave a Reply