တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ Mr. Kofi Annan ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ့အား လက္ခံေတြ႔ဆုံ

ေဒသတြင္ေနထုိင္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္ကုိ သိရွိနားလည္ၿပီး လုိအပ္ သည္မ်ား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားႏွင့္အညီ ေနထုိင္လုပ္ကုိင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔ေနထုိင္လုပ္ကုိင္ျခင္းမရွိဘဲ မိမိဘာသာရပ္တည္ခ်က္ျဖင့္ ေနထုိင္၍ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္း တုိ႔မွာ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ Mr. Kofi Annan ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႔အား ဒီဇင္ဘာ (၆) ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးက ထုတ္ျပန္သည္။

 

 

ထုိသုိ႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ Mr. Kofi Annan က မိမိတို႔ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေအာက္တုိ ဘာလျဖစ္စဥ္တြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ထိခိုက္က်ဆုံးမႈအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါ ေၾကာင္း ဦးစြာေျပာၾကား၍ ဒုတိယအႀကိမ္ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့မႈအေျခအေနမ်ား၊ ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့မႈ အေျခအေနမ်ား၊ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ၊ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ အသုိက္အဝန္းအသီးသီးၾကားတြင္ ထိေတြ႔ေဆြးေႏြးႏုိင္ေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ေရရွည္ကာလအတြက္ အဓိကထား အၾကံျပဳတင္ျပသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေန ျဖင့္လည္း လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားသည့္ အကူအညီေပးမႈကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေစလုိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ အေရးကိစၥမွာ မ်ားစြာ႐ႈပ္ေထြးမႈရွိ ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ပတ္ သက္၍ လြတ္လပ္ေရးမရခင္အေျခ အေနႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး အေျခ အေနႏွစ္ရပ္ရွိေၾကာင္း၊ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ မတုိင္မီ မိမိႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာမပုိင္ဆုိင္မီ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံသားအေျခအေနႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး၍ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပုိင္ဆုိင္ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အေျခအေနဟူ၍ရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ရခုိင္ေဒသတစ္ခုတည္းအတြက္မဟုတ္ဘဲ တစ္ႏုိင္ငံလုံးႏွင့္ျခံဳ၍ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ရေၾကာင္း၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မတုိင္မီ ရခုိင္ေဒသတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဘဂၤါလီ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပုိင္း အစိုးရထုတ္ျပန္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ခုိင္လုံမႈမရွိသျဖင့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒႏွင့္ ထပ္မံစိစစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ အားလုံးစိစစ္မႈခံ ယူရန္လုိအပ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္သူအားလုံးကုိလည္း အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ဦးစြာရွင္းလင္းေျပာ ၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ရခုိင္ေဒသတြင္ ေအာက္တုိဘာလ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရာ ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ လုံျခံဳေရးအဖြဲ႔မ်ား၏ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ဆုံး႐ႈံးမႈရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိလုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္သူမ်ား ထိေတြ႔မႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ယင္းလက္နက္တခ်ဳိ႕ ျပန္လည္သိမ္းဆည္းရမိေၾကာင္း၊ ယင္း လက္နက္မ်ားျဖင့္ မိမိလုံျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ျပန္လည္တုိက္ခိုက္ေနျခင္းျဖစ္၍ အႏၲရာယ္ႀကီးမားေသာေၾကာင့္ အားလုံးျပန္လည္သိမ္းဆည္းရရွိေရး ဆက္လက္ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႕ေနာက္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္လည္း NVC ကတ္မ်ား ထုတ္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ IDP Camp တြင္ စုစည္းေနထုိင္ရန္လုိေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ Registration လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ Identify လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးျခင္းလုပ္ငန္းအျပင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ Identify လုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက် ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္အေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရာတြင္ သတင္းမီဒီယာ တခ်ဳိ႕တြင္ တပ္မေတာ္မွ လူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ၊ မီး႐ႈိ႕မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆုိမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ လူ သတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျမျပင္တပ္မ်ားမွ တင္ျပခ်က္အရ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားမရွိေၾကာင္း၊ မီး႐ႈိ႕ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ အခ်င္းခ်င္းမီး႐ႈိ႕သည္မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၊ အိမ္မီးေလာင္ပါက အိမ္အသစ္ရမည္ဆုိၿပီး လုပ္ေဆာင္သည္မ်ားလည္းရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ မိမိတုိ႔တပ္မေတာ္ကသာအဓိက ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ေပးရသည့္ အစဥ္အလာႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳ မ်ားစြာရွိျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္က အိမ္မ်ားကုိမီး႐ႈိ႕ျခင္းမွာ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး Mr. Kofi Annan က ေကာ္မရွင္၏လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈတုိးတက္မႈအေျခအေနမ်ား၊ ေအာက္တုိဘာလ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ အသုိက္အဝန္းႏွစ္ခုၾကား တင္းမာမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရရွိသည့္ အေျခ အေနမ်ား၊ လူငယ္အခ်င္းခ်င္းအေနျဖင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ရခုိင္အသုိက္အဝန္းမွ အသက္ႀကီးသူမ်ား အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ တပ္မေတာ္အတြက္ အေထာက္ အကူျပဳႏုိင္မည့္အစီရင္ခံစာျပဳစုႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ရခုိင္လူႀကီးပုိင္းသည္ သမုိင္းကုိ မီခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းတုိ႔ အေနျဖင့္ သမုိင္းတြင္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့မႈမ်ားအေပၚ ေတြ႕ျမင္သိရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ခံစားခ်က္မ်ားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး လူငယ္မ်ားႏွင့္ အျမင္မတူႏုိင္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာလည္း ကြာျခားႏုိင္ေၾကာင္း၊ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ လက္ရွိ ပစၥဳပၸန္တြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ယခုျပႆနာကုိ တာဝန္ယူရွင္းလင္းၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ အမွန္ အတုိင္းျဖစ္ေစရန္၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား၍ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႔ဆုံပြဲသို႔ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ညႇိႏႈိင္း ကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးႏွင့္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ တပ္မေတာ္ အရာရိွႀကီးမ်ားတက္ေရာက္ၾကၿပီး Mr. Kofi Annan ႏွင့္အတူ ရခုိင္ ျပည္နယ္ဆုိင္ရာအၾကံေပးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply