စရိတ္လစာႏွင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲဝင္ သက္တမ္းကို ျပင္ဆင္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥပေဒ ျပင္ဆင္မည္

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲဝင္မ်ား သက္တမ္းကို ၅ ႏွစ္ထားရိွရာမွ ကိုးလအျဖစ္သို႔ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ လစဥ္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ လိုက္သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥပေဒကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္ရန္ ၎က တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအခ်က္တို႔ ျပင္ဆင္လိုေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲဝင္ေတြကိုဖြဲ႔တာ သက္တမ္းငါးႏွစ္လံုး မဟုတ္ဘဲ သက္တမ္းကာလ သတ္မွတ္ တာ၊ လုပ္မယ့္ႏွစ္မွာ ကိုးလပဲ သတ္မွတ္ဖို႔ျပင္ဆင္တာ၊ ေနာက္တစ္ခုက စရိတ္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြကို အစိုးရအဖြဲြ႔နဲ႔ ညႇိၿပီး ျပင္ဆင္မွာ၊ ေကာ္မရွင္သစ္မွာ လႊတ္ေတာ္ကသတ္မွတ္တဲ့ႏႈန္းနဲ႔ ေပးေအာင္ အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ညိႇၿပီး သတ္မွတ္မွာပါ”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၅ ႏွစ္ သက္တမ္းအတြင္း တစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႀကိမ္သာ က်င္းပေသာေၾကာင့္ အဖြဲ႔ခြဲဝင္ မ်ားကို လစဥ္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြေပးျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ယင္းဥပေဒ ျပင္ဆင္ၿပီးပါက ဧၿပီလတြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌လည္း က်င္းပမည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၂ ၿမိဳ႕နယ္မွ အဖြဲ႔ခြဲဝင္မ်ားကိုသာ စရိတ္ ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ျပင္ဆင္လိုသည့္ကိစၥမ်ားသည္ ျပင္ဆင္သင့္သည့္ကိစၥမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳေပးရန္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ေဒၚအုန္းၾကည္က ေကာ္မတီ ကိုယ္စား တင္ျပေျပာၾကားသည္။

လက္ရိွတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ စာရင္းစစ္ေနၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ စာရင္း သြင္းေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူဦးေရ မ်ားျပားသည္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ဆက္လက္ေကာက္ခံေနေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

# The Voice


Leave a Reply