လိႈင္သာယာၿမိဳ႔နယ္ပါတီ လူငယ္ေရးရာႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာေတြ႔ဆံုပြဲျပဳလုပ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္၊ လွိဳင္သာယာၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ လူငယ္ေရးရာႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာေတြဆံုပြဲကို ဒီဇင္ဘာ (၅) ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေဒၚစန္းစန္းႏြယ္၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ေဒၚခင္ေရႊျမင့္၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဗဟိုလူငယ္ေရးရာ တြဲဘက္ တာဝန္ခံ ဦးလွထြန္းဦး ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ပါတီဥကၠဌ ဦးတင္ယု၊ အတြင္းေရးမွဴး ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ လူငယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံ ေဒၚသင္းသင္းလွိဳင္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လွိဳင္သာယာၿမိဳ႔နယ္ပါတီ အတြင္း ေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ရပ္ကြက္လူငယ္ေရးရာႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ တာဝန္ခံမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။


Leave a Reply