မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႔ရွိ ျမန္မာသံရံုးမွ အသိေပးေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထား

မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႔ရွိ ျမန္မာသံရံုးမွ ဒီဇင္ဘာ (၅) ရက္ေန႔က အသိေပးေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထား ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္-

ျမန္မာသံ႐ုံး၊ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပန္နိုင္ေရးအတြက္ C of I (မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္) ထုတ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေန႔ခ်င္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ယင္း C of I ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုရက္မ်ားအတြင္းတြင္ သံ႐ုံးသို႔ “C of I ထုတ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆဲေတာ့မည္ဟု ၾကားသိရပါသျဖင့္ အဆိုပါသတင္းမွာ မွန္ကန္မွု ရွိ/မရွိ” စုံစမ္းေမးျမန္းမွုမ်ား ရွိလာပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာသံ႐ုံးအေနျဖင့္ C of I (မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံလက္မွတ္) ထုတ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္း မ်ားကို ရပ္ဆိုင္းျခင္းမရွိဘဲ ႐ုံးဖြင့္ရက္မ်ားတြင္ ပုံမွန္အတိုင္း အေထာက္အထား ျပည့္စုံသူမ်ားအား ေန႔ခ်င္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသား စိစစ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ရွိသူမ်ားအား အထက္ဌာနမ်ားသို႔ စနစ္တက်တင္ျပ၍ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

# Democracytoday


Leave a Reply