မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစုကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္း သတ္မွတ္ရန္ အေရးႀကီးအဆိုတင္

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ KIA၊TNLA ႏွင့္ MNDAA မဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစု လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆိုကို ယေန႔ (ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔) ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ ၂ မွ ဦးေအာင္သူက တင္သြင္းခဲ့သည္။

ယင္းသို႔တင္သြင္းျခင္းကို လႊတ္ေတာ္တြင္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သင့္ မသင့္ အေရးႀကီးအဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ရာတြင္ ကန္႔ကြက္သူမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာ ေထာက္ခံသူ ၆၁ ဦး၊ ကန္႔ကြက္သူ ၅၃ ဦးရွိရာ ယင္းအဆိုကို ယခု ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔မွ ၈ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးတြင္ လက္ခံ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးတြင္ တက္ေရာက္သူ ဥကၠ႒ အပါအဝင္ ၁၁၅ ဦး ရွိေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၃၅ ဦးရွိၿပီး ခြင့္ျဖင့္ပ်က္ကြက္သူ ၂၀ ဦး ရွိသည္ဟု သိရသည္။

# The Voice


Leave a Reply