မိုးညွင္းျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ

နမၼားေဒသ ေတာင္အင္းေက်းရြာ အုပ္စု ကသဲကုန္းႏွင့္ေတာင္အင္းေက်းရြာတြင္ နမၼား နန္းခမ္းလူငယ္ေသြးသစ္မ်ိဳးဆက္သစ္ဦးတင္ေဌး ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ့မ်ားက အမက စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အဟာရလွဴဒါန္းျခင္း ဗလာစာအုပ္လွဴဒါန္ရာ မိုးညွင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴးဦးေဌးဝင္း ေကာ္မတီဝင္ဦးခိုင္ေဇာ္ထြန္း(နမၼားတာဝန္ခံ)- ေဒါ္ခင္မာေအး အရန္ေကာ္မတီဦးျမဝင္း ရပ္ေက်းစည္းမွဴး ဦးမင္းႏြယ္ လူငယ္ေကဒါ ေဒါ္စိုးေဟမာတို့က တက္ေရာက္အားေပးကူညီခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရ


Leave a Reply