ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးဦးလွထြန္း ေျမာက္ဦးခရိုင္/ျမိဳ႔နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား အရန္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေက်ာက္ေတာ္/ ေျမာက္ဦးျမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ ဦးဦးလွထြန္း သည္ ဒီဇင္ဘာ (၃) ရက္ေန႔ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီက ေျမာက္ဦးျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီးရံုး အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ ေျမာက္ဦးခရိုင္/ျမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ရံုးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ပါတီပိုင္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးလွထြန္းမွ အဖြင့္ အမွာ စကားေျပာၾကားရာတြင္ ပါတီရွင္သန္ခိုင္မာေရးအတြက္ရပ္/ေက်းပါတီဝင္မ်ား ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိေတြ႔စည္းရံုးရန္ ပါတီေအာင္နိုင္ ေရးထက္ ပါတီခိုင္မာေရးအတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ပါတီတြင္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရန္ ေငြေႀကးကိစၥမ်ား ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္သံုးစြဲရန္၊ ေရးရာက႑မ်ားလစဥ္
ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ပါတီဥကၠဌႀကီး၏ ပါတီမူဝါဒမ်ားကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ခရိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးလွသာထြန္းမွ ေျမပံုမင္းျပားစည္းရံုးေရး ခရီစဥ္ႏွင့္ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပား၊ ေျမပံု ျမိဳ႕နယ္ မ်ား၏ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ေျမာက္ဦးျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေမာင္လွေဝမွ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကိစၥၱရပ္မ်ား၊ စည္းရံုးေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ လစ္လပ္ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ေနရာတြင္ အစားထိုးမႈ အေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ေျမာက္ဦးခရိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေမာင္သန္းစိန္ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေမာင္ေစာယဥ္တို႔မွ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈ အေျခအေနမ်ားကိုလည္းေကာင္း ျမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ျမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးေမာင္ဘသိန္းမွ လယ္ယာက႑ ဆံုးရႈံးေနမႈအေျခအေနမ်ားကိုလည္းေကာင္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။
ဆက္လက္၍ ခရိုင္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးစံေရႊေမာင္မွ ေျမာက္ဦးခရိုင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ လက္ရွိ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ ျဖစ္စဥ္အတြင္း ယင္းျမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စစ္ဆင္ေရး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနႀကေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ နယ္စပ္လံုျခံဳေရးကို တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ ေနၾကေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ဆန္၊ အဝတ္အထည္ႏွင့္ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ား ကူညီေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ကိစၥရပ္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မွ ျဖည့္စြက္ေပါင္းစပ္ ေဆြးေႏြးျပီး နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကား ေျပာၾကားကာ ေတြ႔ဆံုပြဲကိုေန ့လည္ ၂ နာရီတြင္ေအာင္ျမင္စြာ ရုပ္သိမ္းခဲ့ၾကသည္။

KyaungKyawhtin


Leave a Reply