ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးတြင္ ေရွးေဟာင္းဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား ပူေဇာ္ခံ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ႐ံုးတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးစိုးမင္းသန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ ဗုဒၶပူဇာအျဖစ္ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ခ်င္းကုန္း ေက်းရြာအုပ္စု သကၠဝတီ ဂ်ဳိးျဖဴ ေတာင္ေတာ္သာသနာ့နယ္ေျမတြင္ ကိန္းဝပ္စံပယ္ေတာ္မူၾကေသာ ေရွးႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ မင္းစဥ္မင္းဆက္ ဆရာေတာ္အစဥ္အဆက္ ကိုးကြယ္ခဲ့ေသာ ေရွးေဟာင္း ဗုဒၶ ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား ဘုမၼိယဆိုင္ရာသိုက္ဘုရားမ်ားအား ႏိုဝင္ဘာ (၂၉) ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ (၆) ရက္အထိ ပင့္ေဆာင္၍ ပူေဇာ္ခံလ်က္ ရွိရာ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ား၊ ရပ္နီးရပ္ေဝးမွ လုပ္သားျပည္သူမ်ား လာေရာက္ဖူးေျမာ္လ်က္ရွိၾကၿပီး ဒီဇင္ဘာ (၆) ရက္အထိ မည္သူမဆို လာေရာက္ ဖူးေျမာ္ႏိုင္ရန္ ဖိတ္ၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိန္ဝင္း(ေရႊတိုင္ေျမ)


Leave a Reply