တုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ လက္ပံတန္းၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာေမာ္ထြန္းႏွင့္ လက္ပံတန္းၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၿမိဳ႕နယ္ပါတီရံုး၌ ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာေမာထြန္း၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခ်ဳိဦး၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးမ်ဳိးေအာင္ႏွင့္ ဦးတင္စိုး၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္၊ ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဝလင္းႏွင့္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေအးေအးခိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ဘ႑ာေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းရြာပါတီေကဒါမ်ား တက္ေရာက္၍ လိုအပ္သည္မ်ားကို အသီးသီး ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အင္အား (၅၂) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ျမတ္ခိုင္အုန္း(လက္ပံတန္း)


Leave a Reply