ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို လာမည့္ ဇန္နဝါရီတြင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္

ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏  အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ခ်င္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရ၊ ခ်င္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီကို ဒီဇင္ဘာအတြင္း ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာဆလိုင္း လ်န္မႈန္းဆာေခါင္း ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပူးတြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီကို ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရ၊ ခ်င္းလက္နက္ကိုင္ CNF၊ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ခ်င္းလူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ က ဆုိသည္။

ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ‘‘ဇန္နဝါရီ ဒုတိယပတ္ေလာက္မွာ ဟားခါးမွာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲသေဘာမ်ိဳး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လုပ္ၿပီးေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးနဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္ ျပင္ပက ရွိတဲ့ ခ်င္းလူမ်ိဳးအားလံုးနဲ႔ ဟားခါးကေန စတင္တဲ့ပြဲႀကီး က်င္းပခ်င္တယ္။ ၿပီးရင္အဲဒီမွာ ေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီကို သြားမယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးငိုင္ဆာခ့္ကလည္း ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔က်ေတာ့ တျခားျပည္နယ္ေတြလို အရမ္းကိုကြဲျပားတဲ့ လူမ်ိဳးဆုိတာမရွိဘူး ခ်င္းျပည္မွာ။ မရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တစု တေပါင္းတည္း လူမ်ိဳးေရာ၊ ေဒသေရာ၊ အေၾကာင္းအရာေရာ ပူးတြဲၿပီးေတာ့ ေကာင္းမလားဆိုတာကို ျပင္ဆင္ ၿပီးေတာ့ ညႇိႏိႈင္းေနတာရွိပါတယ္’’ဟု ေျပာသည္။

၂၀၁၃ ႏိုဝင္ဘာက ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါး၌ က်င္းပသည့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားညီလာခံမွရရွိေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ဆုိင္ရာမ်ား အပါအဝင္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လာမည့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပန္လည္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးကာ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ၌ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုအစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ားေနထုိင္သည့္ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ခ်င္း လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔၊ ခ်င္းလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား စသည္တုိ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း တစ္ေထာင္ ေက်ာ္ တက္ေရာက္သည့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားညီလာခံ၏ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္တြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဆုိင္ရာမ်ား၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးမူမ်ား၊ ဘာသာေရးကို အေျခမခံသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။ # 7 Day Daily


Leave a Reply