နတ္တလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ေရၾကည္အုပ္စု၊ေရၾကည္ေက်းရြာမီးေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မွ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္း

 

ယေန႔ (1.12.2016)ရက္ေန႔ ၾကာသာပေတးေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ နတ္တလင္းျမိဳ႕ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ေရၾကည္အုပ္စုေရၾကည္ေက်းရြာရွိမီးေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအားသြားေရာက္လွဴဒါန္း


Leave a Reply