ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္ကို ရခိုင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔မ်ား မေတြ႔ဆုံ

ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္အတြင္း ရခိုင္အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔မ်ားက ယင္းေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရန္မရွိေၾကာင္း ရခိုင္လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီမ်ားထံမွ သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ကိုဖီအာနန္ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ဒီဇင္ဘာလ၂ ရက္ေန႔မွ ၄ ရက္ေန႔ အထိ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမဳိ႕ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာ ေဒသမ်ားကို လာေရာက္မည္ျဖစ္ရာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကိုယ္စားျပဳ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ၇၄ ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ရခိုင္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ က ယင္းသို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္နဲ႔ ရခိုင္အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ေတြက ေတြ႔ဆုံျခင္းမျပဳဖို႔ အားလုံးက သေဘာတူထား ၾကပါတယ္။ ယခု ကိုဖီအာနန္ရဲ႕ ခရီးစဥ္မွာ လုံး၀ေတြ႔ဆုံဖို႔မရွိပါဘူး။ ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္က ဘဂၤါလီေတြကို ႐ိုဟင္ဂ်ာလို႔ သုံးစြဲေနဆဲျဖစ္လို႔ ရခိုင္ကိုယ္စားျပဳအားလုံးရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ ေတြ႔ဆုံျခင္းမျပဳဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္” ဟု ရခိုင္ လူမႈအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီနာယက ဦးသန္းထြန္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါေကာ္မရွင္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္တြင္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရန္မရွိေၾကာင္း၊ ဖိတ္ၾကား ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီထံမွ သိရသည္။

ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္အတြင္း၌ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေမာင္ေတာေဒသမ်ားသို႔ လုံၿခံဳေရး လုံေလာက္စြာျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႐ုံးေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္သည္ ရခိုင္အရပ္ဘက္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ႏွစ္ဖက္လူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို နားေထာင္သြားမည္ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ ဦးေအးလြင္ က ဆိုသည္။

ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မရွင္သည္ ပထမအႀကိမ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္အတြင္း ေဒသခံ ရခိုင္တိုင္းရင္း သားမ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ ခရီးစဥ္တြင္ အလားတူ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

အလားတူ ကိုဖီအာနန္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိေသာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ ျပည္နယ္သို႔ သြားေရာက္၍ ရခိုင္ႏွင့္ဘဂၤါလီ ႏွစ္ဖက္အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။

ရခိုင္အႀကံေပးေကာ္မရွင္ကို ႏိုင္ငံတကာပုဂၢဳိလ္သုံးဦး၊ ျပည္တြင္းပုဂၢဳိလ္ေျခာက္ဦးတို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးက ၾသဂုတ္လအတြင္း ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္။

# The Voice


Leave a Reply