ရွမ္းေျမာက္တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္က လႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးႀကီးအဆိုတင္

13081804_1136480829709399_320826700_n

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ ေျမာက္ေဒသ၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ထိခိုက္ေစမႈတုိ႔ကို လႊတ္ေတာ္က စိုးရိမ္ေၾကာင္း အေရးႀကီး အဆို တစ္ရပ္ကို ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမာင္သင္းက ႏုိဝင္ဘာ၂၉ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။ အေရးႀကီးအဆုိကို လႊတ္ေတာ္တြင္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားကို ဥကၠ႒က ေတာင္းခံရာ ကန္႔ကြက္ သူမရွိ ေထာက္ခံခဲ့သျဖင့္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူလုိက္ၿပီး ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ အမည္ စာရင္း ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာ ေမာင္သင္းတင္ သြင္းေသာ အေရးႀကီးအဆိုသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ၊သိႏၷီ၊ ကြတ္ခိုင္၊ မူဆယ္၊ နမ့္ခမ္း၊ နမၼတူႏွင့္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တုိ႔တြင္ KIA၊ MNDAA၊ AA၊ TNLA ပူးေပါင္းအဖြဲ႕တုိ႔မွ ပစ္ခတ္၊ မိုင္းေထာင္ဖ်က္ဆီးမႈ၊ ဗံုးခြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား ေသေက်ျခင္း၊ ဒဏ္ရာရျခင္း၊ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ဘဝ ေရာက္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာတည္ၿမဲမႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔ ထိခိုက္ေစမႈတုိ႔ကို လႊတ္ေတာ္က စိုးရိမ္ေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆုိျဖစ္ သည္။အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္းရျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ ၂၁ ရာစု ပင္လံုႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိခိုက္မည္စိုး၍ တင္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္ တာေမာင္သင္းက ဆုိသည္။

ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (KIO/KIA)၊ တအာင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (TNLA)ႏွင့္ ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (MNDAA)တုိ႔ ပါဝင္သည့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ၎တုိ႔ေဒသတြင္ တပ္မေတာ္ က စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္ လာသည့္အေပၚ တုံ႔ျပန္သည္ဟုဆုိကာ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ မူဆယ္ ၁၀၅ မုိင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ အပါအဝင္ အစိုးရလံုၿခံဳေရးတပ္ စခန္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္တုိက္ခိုက္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ သည္။ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ ပိုင္း၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား အျမန္ဆံုးခ်ဳပ္ ၿငိမ္းရန္ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္လာရန္ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)၌ အျမန္ဆံုးလက္မွတ္ထိုးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္က ေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျပန္ကာ တိုက္တြန္း ထားသည္။

NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (KIA)၊ တအာင္းလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ (TNLA)၊ ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (MNDAA) တို႔ပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ နံနက္ကစ၍ အစိုးရလံု ၿခံဳေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ရာမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ေလးရက္ေျမာက္ျဖစ္ ေသာ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ NCA မထိုးေသးဘဲ ရွမ္းေျမာက္တုိက္ပြဲမ်ား၌ ပါဝင္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို ရည္ရြယ္၍ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


Leave a Reply