ျမန္မာႏိုင္ငံနွင့္ တရုတ္နုိင္ငံတို႔အၾကား ပထမအၾကိမ္ (၂+၂ ) အဆင့္ျမင့္ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းနွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပူးတြဲသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

15193540_604275253106107_8640586088206632351_n 15167734_604275249772774_990848409903588533_o 

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဧရာဝတီခန္းမတြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္က က်င္ပသည့္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္နွင့္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံတို႔၏ “ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာ-တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ဦးေဆာင္သည့္ (၂+၂) အဆင့္ျမင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ” နွင့္ ပတ္သက္သည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္ (ျမန္မာ+အဂၤလိပ္) ကို ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

15230827_604275309772768_7075270405322210310_n 15271811_604275313106101_6218138755958353894_o


Leave a Reply