ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္က စိုးရိမ္ေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆိုတင္

ယေန႔ (ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္) တြင္က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ မိထၱီလာၿမိဳ႔နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမာင္သင္း က “ရွမ္းျပည္အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ သိန္းနီ၊ ကြတ္ခိုင္၊ မူဆယ္၊ နမ့္ခမ္း၊ နမၼတူႏွင့္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇံုတို႔တြင္ KIA၊ MMDAAႏွင့္ TNLA ပူးေပါင္းအဖြဲ႔တို႔မွ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ပစ္ခတ္ မိုင္းေထာင္မႈ၊ ဖ်က္ဆီးမႈ၊ ဗံုးခြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား ေသေၾကျခင္း၊ ဒဏ္ရာရျခင္း၊ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ဘဝေရာက္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အခ်ာတည္ၿမဲမႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တို႔အား ထိခိုက္ေစျခင္းတို႔ကို လႊတ္ေတာ္မွ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း” အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။

0-02-06-d5a1e4f9fb4b2eb8010b405076d3893a89a44067707544791d705ec36e5cb7e5_full

ေဒါက္တာေမာင္သင္းက “ဒီျဖစ္စဥ္ႀကီးမွာ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ နံနက္ ၂ နာရီကေန ဒီေန႔အထိ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူေတြ ေသဆံုးရတယ္။ ဒဏ္ရာရတယ္။ ညည္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရတယ္။ ဆက္ေၾကးေတာင္းခံရတယ္။ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာၿပီးေတာ့ စစ္ေရွာင္ဘဝ ေရာက္ရတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ျခင္းနဲ႔ လယ္ယာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို စြန္႔ပစ္ခဲ့ရေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ပ်က္ဆီးတယ္။ ထို႔အတူ ကုန္သြယ္ေရးေတြ လည္း ပ်က္စီးတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔လည္းပဲ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို ထိပါးခံရတဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ထိခိုက္ လာတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပ်က္ျပားလာတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ရပ္ဆိုင္း သြားတယ္။ အခြန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခ်ိဳ႕ ပ်က္စီးသြားတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ႔ရပါတယ္။ အထူး သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ႕ အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစံေရးကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရဲ႕အရွိန္ကို ေႏွာင့္ေႏွးေစမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ မွာကို ျပည္သူမ်ားကလည္း စိုးရိမ္ေနပါတယ္။ အားလံုးကို ၿခံဳၾကည့္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ နိဂံုးခ်ဳပ္ရမယ္ဆိုရင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ သိန္းနီ၊ ကြတ္ခိုင္၊ မူဆယ္၊ နမ့္ခမ္း၊ နမၼတူႏွင့္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇံုတို႔တြင္ KIA၊ MMDAAႏွင့္ TNLA ပူးေပါင္းအဖြဲ႔တို႔မွ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ပစ္ခတ္မိုင္းေထာင္မႈ၊ ဖ်က္ဆီးမႈ၊ ဗံုးခြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား ေသေၾကျခင္း၊ ဒဏ္ရာရျခင္း၊ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ဘဝေရာက္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အခ်ာတည္ၿမဲမႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တို႔အား ထိခိုက္ ေစျခင္းတို႔ကို လႊတ္ေတာ္မွ စိုးရိမ္မိေၾကာင္းကို ဥကၠ႒ႀကီးမွ တစ္ဆင့္ အေရးႀကီး အဆိုတင္သြင္း အပ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေဒါက္တာေမာင္သင္း၏ အဆိုအား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ယင္းအဆိုအား ေဆြးေႏြးရန္ သင့္၊ မသင့္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားကို ရယူရာတြင္ ကန္႔ကြက္သူမရွိသျဖင့္ အဆိုအား လႊတ္ေတာ္၌ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

# Eleven


Leave a Reply