ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႔ ႀကိဳ႔ပင္ေကာက္ ၿမိဳ႔နယ္ အမာခံေကဒါ မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေစာေမာ္ထြန္းႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ႏို၀င္ဘာ (၂၆) ရက္ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲ က ႀကိဳ႔ပင္ေကာက္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးခန္းမအတြင္း ႀကိဳ႔ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕နယ္ အမာခံေကဒါ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီး ေရးရာက႑ အသီးသီးတို႔ကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အတူ တိုင္းပါတီနာယက ဦးဝင္းျမင့္စိုး၊ တိုင္းပါတီဒုဥကၠ႒ ဦးေအာင္ခ်ဳိဦး၊ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးယဥ္ေထြး၊ ဦးတင္စိုး၊ ဦးမ်ဳိးေအာင္၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဝလင္း တို႔ကလည္း အမာခံေကဒမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခဲ့ၾကသည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ပထမအႀကိမ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးခင္ေမာင္လြင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္စု မ်ားမွ အမာခံေကဒါမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

စိုးတင္ျမင့္(ေရႊႀကိဳ႕ေျမ)


Leave a Reply