အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အက်ဳံး၀င္သည့္ လူမ်ဳိးအလုိက္ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာအလုိက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရး ေကာ္မတီ (CSSU) ျပင္ဆင္

မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU) က ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေၾကာင္း CSSU အဖြဲ႔၀င္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီမွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးစိုင္းလိတ္က ေျပာၾကားသည္။

CSSU ကို ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA)၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SNDP)၊ ရွမ္းျပည္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ (SSJAC) အဖြဲ႔၀င္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္ တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP/SSA)၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD) ႏွင့္ SSA အသြင္ေျပာင္းအဖြဲ႔ စသည္တို႔ အဓိကပါ၀င္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါလူမ်ဳိးအလုိက္ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာအလုိက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္လည္း CSSU အဖြဲ႔၀င္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈကုိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ဦးစုိင္းလိတ္က “ဒီအပတ္ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ CSSU အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်လုိက္တာကေတာ့ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္ၿပီးေတြ႔မယ္။ အဲဒီအခါက်ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ CSSU အဖြဲ႔၀င္ အဖြဲ႔ အစည္းေတြ အကုန္လုံးကုိ ဖိတ္ေခၚၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားေပါ့။ အဲဒီအခါက်ရင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြး ပုိင္ခြင့္ရွိတာ လူမ်ဳိးအလုိက္ရယ္၊ ေဒသအလုိက္ရယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီလူမ်ဳိးအလုိက္ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါက်ရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေတြ အကုန္လုံး ရွမ္းလူမ်ဳိးေတြ အကုန္လုံး ဘယ္ေထာင့္ ဘယ္ေနရာမွာ ရွိေန ၿပီးေတာ့မွ သူတုိ႔ေတြအားလုံး လက္သင့္ခံႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတစ္ခုကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္လုိဖန္တီး မလဲေပ့ါေနာ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ အသံေတြကုိ ဆင္းၿပီးနားေထာင္မယ္။ အစုအဖြဲ႔ေတြ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဖြဲ႔ထားမယ္။ ၿပီးရင္ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆင္းၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ျပန္ၿပီး သုံးသပ္ပါမယ္ခင္ဗ်” ဟု ေျပာ ၾကားသည္။

ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ကာ ေဒသတြင္းအက်ဳိးရွိႏုိင္ရန္၊ အားလုံး တန္းတူညီမွ်သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ သေဘာထားမ်ားကုိ ရယူသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစုိင္းလိတ္က ေျပာၾကားသည္။

“ေဒသတြင္းအတြက္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဦးစားေပးၿပီးလုပ္မယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ရွမ္းျပည္တုိင္းရင္းသားေတြ အကုန္လုံး မညီမညြတ္လုိ႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြက္က ေရွ႕ဆက္သြားဖုိ႔မလြယ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ လူမ်ဳိး အလုိက က႑ကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔  ဒုတိယေနရာမွာပဲ ထားပါတယ္။ အဲဒါေတြလုပ္ဖုိ႔အတြက္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္မွာ ထပ္မံၿပီးေတာ့မွ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့မွ Plan ေတြခ်ပါမယ္ခင္ဗ်။ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ဖို႔ အတြက္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ CSSU အဖြဲ႔၀င္ အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိပဲ အရင္ဖိတ္မယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္းလုပ္ၿပီ ဆုိရင္ေတာ့ အဖြဲ႔အစည္းတုိင္း၊ လူမ်ဳိးတုိင္း ပါ၀င္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ” ဟု ဦးစုိင္းလိတ္က ေျပာၾကားသည္။

CSSU ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥကၠ႒တာ၀န္ကို အကၡရာအစဥ္လိုက္ အလွည့္က် တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရာ လက္ရွိဥကၠ႒မွာ SSJAC အဖြဲ႔ဥကၠ႒ႏွင့္ SNLD ပါတီဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦး ျဖစ္သည္။

# Eleven


Leave a Reply