ကန္႔ဘလူျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားညႇိႏႈိင္း

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ဦးသန္းစိန္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းေဇာ္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားသည္ ယခုလ (၂၅) ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ ပင့္သာတိုက္နယ္၊ ေျမထူးတိုက္ နယ္အတြင္းရွိ စည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ား၊ ေက်းရြာခြဲမ်ားမွ ပ-ေခါင္းေဆာင္၊ ဒု-ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္ မတီဝင္၊ အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ေတြ႔ဆုံခဲ့ရာ အင္အား ၆ဝ တက္ေရာက္ၿပီး လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းစိန္က ေတြ႔ဆံုရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ေက်းရြာမ်ား၌ သာေရးနာေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပါတီအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပါတီဝင္အင္အားစိစစ္ျခင္း၊ ေရးရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ဗဟိုပါတီဥကၠ႒ ေျပာၾကားထားသည့္ သဘာဝေဘးဒဏ္ခံရပါက အထက္အမိန္႔ ေစာင့္ဆိုင္းမေနဘဲ မိမိတို႔ေဒသမွာရွိတဲ့ ပါတီဝင္မ်ားက ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီဝိုင္းဝန္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ ေရးရာအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ လူငယ္ေရးရာအဖြဲ႔၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔၊ ေတာင္သူလယ္သမား ေရးရာအဖြဲ႔မ်ား ဖဲြ႔စည္းၿပီး ဒီဇင္ဘာ (၁ဝ) ရက္အေရာက္ ေပးပို႔ၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းေဇာ္က ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ေဒသ၊ မိမိတို႔ရပ္ရြာ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေရွ႕တန္းမွပါဝင္ေရး၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေသာသူသည္ အလိုလို ေနရာရလာမည္ျဖစ္၍ သူ႔အလုပ္ကိုယ့္အလုပ္ ခြဲျခားမေနဘဲ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္မွာ ၾကားသည္။
အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ခ႐ိုင္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးစိုးေအး၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမမ်ိဳးၫြန္႔ႏွင့္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးသက္ေအာင္ေဇာ္တို႔တက္ေရာက္ အားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ဝင္းၿငိမ္း(ကန္႔ဘလူ)


Leave a Reply