လယ္ေ၀းၿမိဳ႔နယ္ပါတီရံုးတြင္ အခမဲ့ေဆး၀ါးကုသမႈ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိ

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ ေနျပည္ေတာ္ ရာဇသဂၤဟေဖာင္ေဒး႐ွင္းႏွင့္ ကိုးရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ Globle Hope လူမႈအဖဲြ႔အစည္းတို႔ ပူေပါင္း၍ လယ္ေ၀းၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႔နယ္တို႔ရွိ ျပည္သူမ်ားအား အခမဲ့ေဆး၀ါးကုသေပးျခင္းကို ႏို၀င္ဘာလ (၂၂) ရက္မွ (၂၄) ရက္ေန႔အထိ လယ္ေ၀းၿမိ႔ဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရံုးတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

15178097_352913058407380_7223208208900149767_n

အဆိုပါ အခမဲ့ေဆး၀ါးကုသမႈေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ပါတီဥကၠ႒ ဦးေ၀လြင္ မွ ႏို၀င္ဘာ (၂၁) ရက္က လာေရာက္ႀကီးၾကပ္ လမ္းၫႊန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေဆးကုသမႈစတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ႏုိ၀င္ဘာ (၂၂) ရက္တြင္ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီး(ၿငိမ္း) ဦးဇင္ေယာ္မွ ေဆးကုသေနမႈမ်ားကို လာေရာက္ၾကည့္႐ူ႔အားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

# Aung Myo Minn , Shwe Yamin 

Leave a Reply