ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ရွမ္းပါတီသုံးခုပူးေပါင္းမည့္အစီအစဥ္ပ်က္

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း) က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕နယ္၌ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္းပါတီသုံးခုျဖစ္သည့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SNLD)၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SNDP)ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေ႐ွ႕ပိုင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ESSDDP) တို႔ပူးေပါင္း၍ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အစီအစဥ္ ပ်က္သြားေၾကာင္း ယင္းပါတီမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

ယခင္က ပါတီတစ္ခုတည္းျဖစ္ေသာ္လည္း ကြဲျပားသြားသည့္ ရွမ္းပါတီႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ က်ားေခါင္းႏွင့္ က်ားျဖဴပါတီ တို႔သည္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရန္ညႇိႏႈိင္းေနေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕ ေဒသခံ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးစိုင္းေအာင္ေက်ာ္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔က ပါတီထိပ္ပိုင္းအထိ ေပါင္းစည္းဖို႔မဟုတ္ဘဲ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကိုယ့္ၿမိဳ႕နယ္က လစ္လပ္တဲ့တစ္ေနရာရရွိဖို႔ ပူးေပါင္းၾကဖို႔ ရည္ရြယ္တာပါ။ ဒီပါတီသုံးခုက ကိုယ္စားလွယ္သုံးဦးကို ေဒသခံေတြထံ ခ်ျပမယ္။ ေဒသခံေတြ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္တဲ့ တစ္ဦးကိုပဲ စုေပါင္းမဲထည့္ၾကဖို႔ ရည္ရြယ္တာပါ” ဟု က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႔နယ္ SNDP ဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုင္းရြက္ေဟာင္က ဆိုသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့သည့္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕နယ္၌ ရွမ္းပါတီသုံးခု အပါအဝင္ တစ္သီး ပုဂၢလႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၁ ပါတီတုိ႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ေနရာအားလုံး အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

# The Voice


Leave a Reply