ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦး လပြတၱာခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒မ်ား အတြင္းေရးမွဴးမ်ား အလုပ္ အမႈေဆာင္မ်ား ရပ္/ေက်းစည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦးသည္ ႏို၀င္ဘာ (၁၅) ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လပြတၱာခ႐ိုင္ပါတီရံုး အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ လပြတၱာခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းစည္း႐ုံးေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံသည္။

lpt-uho

ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ဗဟိုဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေဌးဦးက မိမိတို႔ပါတီသည္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးႏိုင္ရန္အတြက္ အသင္းအျဖစ္တည္ရွိစဥ္ကပင္ ျပည္သူ မ်ားႏွင့္လက္တြဲၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ လက္ရွိေျပာင္းလဲက်င့္သုံးေနသည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ ရွင္သန္ခိုင္မာေရးအတြက္လည္း ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပါတီအေနျဖင့္ ပါတီညီလာခံကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခဲ့ၿပီး ပါတီ ေအာက္ေျခအဆင့္မွ ဗဟိုအဆင့္အထိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ တာဝန္ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ လူေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ပါဝင္လာသကဲ့သို႔ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည့္ လူသစ္ မ်ားလည္း ပါဝင္လာေၾကာင္း၊ လူသစ္လူေဟာင္း အားလုံး ပါတီကို သံေယာဇဥ္ရွိေသာ၊ ယုံၾကည္မႈရွိေသာ ပါတီဝင္ မ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အားလုံး ပါတီဆက္လက္ရွင္သန္ခိုင္မာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီ တြင္းစည္းလုံးညီၫြတ္မႈကို တိုးတက္ေအာင္ တည္ေဆာက္ၿပီး ျပည္သူလူထုအတြင္း စည္းလုံးမႈကိုလည္း တိုးတက္မႈရရွိေစရန္အတြက္ ပါတီဝင္တိုင္းက ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ပါတီ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ စိတ္ဝမ္းမကြဲဘဲ စုစည္းညီၫြတ္ေသာအင္အားျဖင့္ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ ေဆာင္ရြက္သြား ရန္ မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္


Leave a Reply