ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ေက်းလက္ေန အမ်ဳိးသမီးထုအား ဗဟုသုတတိုးပြားရန္ရည္ရြယ္၍ အသိ ပညာေပး ေတြ႔ဆံုေဟာေျပာ

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား ေက်းလက္ေန အမ်ဳိးသမီးထုအား ဗဟုသုတ တိုးပြားရန္ရည္ရြယ္၍ အသိပညာေပး ေတြ႔ဆံုေဟာေျပာခဲ့သည္။

kyauk-phyu2

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အမ်ဳိးသမီးေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚေစာရီႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ေျပာက္ေက်းရြာသို႔ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔က သြားေရာက္၍ ေဒသခံအမ်ဳိးသမီး ၄၀ ဦး ခန္႔ႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာ ယင္းကဲ့သို႔ အသိပညာေပး ေဟာေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းေနာက္ ေက်းရြာသူ၊ေက်းရြာသားမ်ား အသိပညာဗဟုသုတတိုးပြားရန္ရည္ရြယ္၍ စာဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာေပးစာေစာင္မ်ားကိုလည္း ေက်းရြာအတြင္း ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေသာင္းဝင္း


Leave a Reply