PNLO က ပအုိဝ့္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရး စတင္ျပင္ဆင္

ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNLO) က ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပ ႏုိင္ေရးအတြက္ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဆင့္   ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ေရးႏွင့္ က်င္းပေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႔ စည္းေရးအပါအဝင္ လုိအပ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ ဗအုိဝ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ဗဟုိေကာ္မတီတုိးခ်ဲ႕ အစည္းအေဝးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကုိယ့္လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ုဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ၾကမယ္။ အဲဒါကုိ က်င္းပဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တစ္ဖြဲ႔ထဲ ဆံုးျဖတ္လုိ႔မရဘူး၊ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားတရပ္လံုးနဲ႔ ဆုိင္တဲ့အခါၾကေတာ့ တစ္ျခားပါတီ အဖြဲ႔ အစည္းေတြနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းရမွာရွိေတာ့ လ်ာထားခ်က္ေတြ၊ ကုိယ္စားျပဳကုိယ္စားလွယ္ေတြ ဘယ္လုိေရြးခ်ယ္မလဲ။ ဘယ္လုိပံုစံနဲ႔ က်င္းပမယ္ဆုိတာေတြ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ က်ေနာ္တုိ႔အတြင္းမွာ ညႇိႏႈိင္းဆံုးျဖတ္ႏုိင္ခဲ့တယ္” ဟု PNLO ဥကၠ႒ ခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

NCA ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပၿပီး ေဒသေပါင္းစံု၊ အလြာ ေပါင္းစံု ပါတီအဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံုရွိ ပအိုဝ္းတစ္မ်ဳိးသားလံုး ကုိင္စြဲေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ မူဝါလုပ္ငန္းစဥ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ယင္းေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းရာတြင္ လုပ္ငန္းလမ္းညြန္မႈအရ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ၃ ဦး၊ PNLO မွ ၃ ဦး၊ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ (PNO)မွ ၃ ဦး တုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္ျဖစ္၍ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္တ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာသေဘာတူ စာခ်ဳပ္(NCA) ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေဆြး ေႏြးရန္အတြက္ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ က်င္းပႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူမွက်င္းပႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

PNLO၏ ပထမအႀကိမ္ ညီလာခံသက္တမ္း ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟုိေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၅ ရက္ႏွင့္ ၆ ရက္မ်ားတြင္ PNLO ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ ကဒူးႀကီးေဒသ ဗန္းမတ္ေက်းရြာတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြင္း စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသးသည္။

ယင္းအစည္းအေဝးသုိ႔ နာယကႀကီးမ်ား အပါအဝင္ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္မ်ား တပ္ဗုိလ္တပ္မွဴးမ်ား၊ ေမတၱာခမ္းတန္မွ ကုိယ္ စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ (ပ.အ.မ.ဖ) မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကရင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔မွ ပအုိဝ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပအုိဝ္းလူငယ္ အစည္းအရံုး (PYO)၊ ပအုိဝ္းအႏုပညာအဖြဲ႔ႏွင့္ ခမ္းသားေငြါင္း အပါအဝင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ ၅၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

PNLO သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္က NCA ကုိ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔႔အစည္း ၇ ဖြဲ႔ႏွင့္အတူ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

# Mizzima


Leave a Reply