ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖၿြံ႔ဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအဆင့္ဆင့္ရွိ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားေတြ႔ဆံုပြဲကို ႏို၀င္ဘာ (၉) ရက္ နံနက္  (၁၀) နာရီအခ်ိန္က ျပဳလုပ္ရာ ဗဟို အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း၊ ေဒါက္တာေဒၚစန္းစန္းႏြယ္၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးေအာင္တင္ျမင့္ (ေတာင္သူလယ္ သမားေရးရာတာဝန္ခံ)၊ ေဒၚနန္းနီနီေအး (လႊတ္ေတာ္ေရးရာ)၊ ဦးေစာျမင့္ဦး (ျပည္နယ္ ပါတီဥကၠ႒) တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

15016277_676896185813229_6608607863001420124_o kayin4

ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းက ကိုယ့္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္အဆင့္ဆင့္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ ေရးရာတာဝန္ခံမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဒါက္တာေဒၚစန္းစန္းႏြယ္က အမ်ိဳးသမီး ေရးရာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ား၊ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္တင္ျမင့္က ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာေကာ္မတီႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားကာ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ပါတီဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ားမွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားအား ေဆြးေႏြးတင္ျပကာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး၍ ေတြ႔ဆံုပြဲအခမ္းအနားကို မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ကရင္ျပည္နယ္ပါတီအဆင့္ဆင့္ရွိ ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးစန္းကို (ျပည္နယ္အတြင္းေရးမွဴး၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္)၊ ဦးေစာဝင္းထိန္ (ဘ႑ာေရးမွဴး၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္)၊ ဦးေစာထူးကေပၚ (စည္း႐ံုးေရးရာ တာဝန္ခံ၊ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္)၊ ဦးဝင္းတင့္ (စီမံေရးရာတာဝန္ခံ၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္)၊ ဦးသက္ေထြးလြင္ (လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္)၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးမင္းမ်ိဳးျမင့္ႏိုင္ (ဘားအံခ႐ိုင္)၊ ဦးခြန္ေအာင္သိန္းဝင္း (ေကာ့ကရိတ္ခ႐ိုင္)၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ ရပ္/ေက်းစည္း႐ံုးေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား ၁ဝဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ထူးထူး


Leave a Reply