ေပါင္းတည္ျမိဳ႔နယ္ပါတီ (လပါတ္) ပုံမွန္အစည္းအေဝးက်င္းပ

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း)၊ ျပည္ခရိုင္၊ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (လပါတ္) ပုံမွန္အစည္းအေဝးကို ႏို၀င္ညာ (၉) ရက္ နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္က ေပါင္းတည္ၿမိဳ႔နယ္ပါတီရုံး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ တိုင္းေဒသၾကီးပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚထားထားႏု၊ ျပည္ခရိုင္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေဆြေဆြသင္း၊ ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၊  အတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးမင္းေဇာ္ ႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ာ းတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

paung-te1

ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာက႑ေဆြးေႏြးပြဲကို ဆက္လက္က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ က႑မ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚထားထားႏုမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး မွာၾကားျပီး ေပါင္းတည္ျမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသမီး ေရးရာအဖြဲ႔ အမႈေဆာင္ ေဒၚလဲ့လဲ့ညႊန္႔မွ အမ်ဳိးသမီးေရးရာက႑၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

# စစ္နိုင္


Leave a Reply